Een Holding

De holdingstructuur


Een holdingstructuur is een combinatie van een BV (als holding) en een BV (als werkmaatschappij) die een onderlinge relatie hebben (ze worden ook wel moedermaatschappij en dochtermaatschappij genoemd).
In de praktijk komt het bij een holdingstructuur vaak op neer dat ondernemers:

  1. Twee BV’s oprichten
  2. Eén BV gebruiken als werkmaatschappij BV
  3. De andere BV gebruiken als holding BV
  4. Persoonlijk de aandelen van de holding bezitten
  5. De holding de aandelen van de werkmaatschappij bezit

De ondernemer is dus eigenaar van de holding en de holding is eigenaar van de werkmaatschappij. Het op deze manier inrichten van jouw rechtsvorm, ofwel het opzetten van een holdingconstructie biedt je vele kansen en voordelen.

Wanneer een holding?

Een holdingconstructie is relevant voor een ondernemer als:

  • Er een reële verwachting is om de onderneming op een gegeven moment te verkopen.
  • Je meerdere deelnemingen hebt, zodat je niet in elke BV een dga-loon hoeft te ontvangen.
  • Er behoefte is om vermogen af te schermen van enige risico’s.
  • Geprefereerd wordt om de afwikkeling van lijfrente (pensioen) in eigen beheer te houden.
  • Je fiscale flexibiliteit wilt creëren.

Voordelen van een holding

Als ondernemer wil je graag kansen pakken, maar wel met zo weinig mogelijk risico. Door het opzetten van een holdingstructuur vergroot je win-kansen, maak je minder kosten en voorkom je dat er belasting wordt geheven over de winst bij de toekomstige verkoop van de aandelen in de werkmaatschappij.